Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti Bestgolf s.r.o.,

 

 

 

při využití služeb poptávkového webu Golfprint.cz

 

V následujících odstavcích si přečtěte o našem seriózním přístupu ke každému z našich zákazníků.

 

 

 

Délka záruční doby

Délka záruční doby na plný sortiment potisků golfového zboží v našem obchodě je v rámci platných ustanovení zákona 12 měsíců, která se netýká běžného opotřebení užíváním golfového vybavení (hrou s míčky, otěr, oděr), působením povětrnostních či jiných vlivů.

 

 

Převzetí zboží:

Při převzetí zboží prosím důkladně zkontrolujte, zda zboží nevykazuje zjevné vady či poškození. Případné nedostatky je pak nutné neprodleně oznámit prodávajícímu, v případě přijetí zboží PPL či jinou zásilkovou službou pak nejpozději do 3 dnů.

 

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno od spediční firmy v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít.

 

V takovýchto případech zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění od Golfprint nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 

 

Záruka na kvalitu a reklamace

V případě, že v průběhu záruční doby dojde k poškození zboží způsobené vadou materiálu, má zákazník nárok na tzv. zjednání nápravy. Způsob nápravy a nároky z odpovědnosti za vady budou řešeny dle platných právních předpisů.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, že vada zboží byla způsobena opotřebením, nesprávným či nevhodným použitím a manipulací.

 

Objednané a dodané zboží je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určeno. Za následky vzniklé použitím zboží k jiným účelům nebo jiným, než běžným způsobem, odpovídá v plném rozsahu odběratel.

 

 

Ostatní obchodní podmínky se řídí dle platných zákonů ČR ve znění pozdějších předpisů.